isimsiz, 2015, tuval üzerine karışık teknik, 160 x 180 cm